Event: 19th NCIA Council Meeting

Duduk dari Kiri
Tuan Ahmad Faizal Dato' Azumu (Menteri Besar Perak), Dato’ Seri Azlan Man (Menteri Besar Perlis), Tun Dr. Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia), Dato’ Seri Mukhriz Tun Dr. Mahathir (Menteri Besar Kedah); dan Tuan Chow Kon Yeow (Ketua Menteri Pulau Pinang).
Berdiri dari Kiri
Zuhairi Mohmad (Pengarah Kanan, Bahagian Perkhidmatan Korporat, NCIA), Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid (Ketua Setiausaha Kementerian Hal-Ehwal Ekonomi), Datuk Ahmad Badri Mohd Zahir (Ketua Setiausaha Perbendaharaan), Fajaffri Mohd. Fadzil (Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan, NCIA); dan Hasri A. Hasan (Pengarah Kanan, Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko, NCIA).

17 October 2018 - It was an honour to have Prime Minister, YAB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad chair the NCIA 19th Council Meeting at Putrajaya today. Valuable guidance, direction and counsel were shared to ensure sustainable economic development of the Northern Corridor Economic Region, comprising the states of Perlis, Kedah, Perak and Pulau Pinang. Amongst the matters discussed were strategies on addressing regional imbalance as well as the need to enhance existing processes in attracting investors to make NCER more business-friendly. Our appreciation to the Menteris Besar and Chief Minister for their support and insight during the meeting. Also in attendance were the Secretary General of Treasury, Datuk Ahmad Badri Mohd Zahir and Secretary General of the Ministry of Economic Affairs, Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid.

17 Oktober 2018 – Setinggi-tinggi penghargaan kepada Perdana Menteri, YAB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang telah mempengerusikan Mesyuarat Kesembilan Belas Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara di Putrajaya hari ini. Petunjuk, hala tuju dan nasihat yang berharga telah dikongsi untuk memastikan pembangunan ekonomi yang mampan di Wilayah Ekonomi Koridor Utara, yang merangkumi negeri-negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Antara perkara yang dibincang adalah strategi menangani ketidakseimbangan serantau serta keperluan untuk menambahbaik proses bagi menarik lebih ramai pelabur agar menjadikan NCER mesra perniagaan. Penghargaan turut dirakamkan kepada Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri atas sokongan dan panduan mereka semasa mesyuarat. Hadir bersama ialah Datuk Ahmad Badri Mohd Zahir, Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid, Ketua Setiausaha Kementerian Hal-Ehwal Ekonomi.