27 December 2014, Saturday

The Star

Agro business

Read More


25 December 2014, Thursday

The Sun

NCIA to conduct study on green tech power plant

Read More


25 December 2014, Thursday

The Star
NCER to undertake feasibility study on green power station

Read More


30 January – 1 February 2015

Penang International Halal Expo and Conference (PIHEC) 2015


Read More


29 January 2015

Lawatan YB Dato’ Wira Mohd Johari Baharum Dan Pemimpin-Pemimpin Tempatan Negeri Perak Ke Inisiatif-Inisiatif Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)
Read More


27 – 28 January 2015

Seminar Kesedaran dan Promosi Amalan Pertanian Baik (MyGAP)


Read More